Visning

Ledige tomter er merket med skilt og kan besiktiges på egen hånd eller sammen med oss.

Ta kontakt med Harald Olsen (901 07 503) eller Ingar Venås (950 51 515) for omvisning på hyttefeltet. Grunneierne står selv for all visning av tomter.

Adresse

Austlid Glåmhaugen hyttegrend
2652 Svingvoll

Navnet pÅ hyttegrenda

Navnet på hyttegrenda har historisk innhold. Garden Austlid har seter ved Austlid Fjellstue, den ligger like ved hyttegrenda. Øverst i hyttegrenda ligger høyden Glåmhaugen som tilhører gården Lie. Dit gikk budeiene for å speide etter dyra i gammel tid.

Firmainfo

Utbyggingen av Austlid Glåmhaugen hyttegrend er et samarbeid mellom fire grunneiere.

Reguleringsplan for området ble godkjent i 2005 og vi dannet aksjeselskapet Austlid Glåmhaugen Utbyggingsselskap AS.

Området er ferdig utbygd og alt anleggsarbeid er utført av autoriserte fagfolk.

Vi står selv for visning og salg, mens salgsdokumenter utarbeides av Gausdal regnskapskontor.

Organisasjonsnummer: 988 545 961
(Link til Brønnøysundregistrene)

Kontaktpersoner

Daglig leder
Harald Olsen
telefon: 901 07 503
e-post: harald@austlidglamhaugen.no

Ingar Venås
telefon: 950 51 515
e-post: ingar@austlidglamhaugen.no

Skiløypa gjennom hyttefeltet