Tomter/pris > Priser og status

Priser og status

Tomt Areal Pris
H3-15 1149 950 000
H3-16 1154 900 000
H3-19 1151 900 000
H3-20 1160 850 000
H3-21 1160 850 000
H5-3 1502 800 000
H7-14 1176 800 000
Tomt Areal Pris
H8-5 1048 550 000
H8-6 1025 550 000
H8-7 1042 750 000
H8-9 1221 720 000
H8-12 1228 600 000

Tillegg
Oppmålingsgebyr: kr 17 643.
Vegrett Skei-Glåmhaugen: kr 6 650.
Tilknytningsavgift vann/kloakk pr. m2 boareal til kommune.
Det tas forbehold om prisendringer.

Kart over tomtene