Tomter/pris

Priser/status

Tomtekart

Reguleringsbestemmelser

Hyttetomtene ligger på 840-875 moh.

Tomtene har utsikt mot Veslesetervatnet, Skeikampen og Gausdal Vestfjell.

Noen av tomtene har også utsikt mot sør/sørvest og utsikt utover Rausjøen.

Tomteareal

Hyttegrenda utgjør totalt 384 da. Feltet består av 136 selveiertomter som varierer i størrelse fra 1000 m2 til 1500 m2.

Vei og parkering

Det er helårsvei fram til alle tomtene. Tomteeier sørger selv for parkering på egen tomt.

Vannforsyning

Tomtene er tilknyttet kommunalt vann- og kloakknett.

StrØm, Kabel-TV og bredbÅnd

Tomtene har opplegg for strøm, kabel-TV og bredbånd til tomtegrensa.